Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców NA 2021 ROK

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszone na  dany rok kalendarzowy
(wg projektu  ustawy budżetowej na rok  2021 -  5.259,- zł)

Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad ogólnych w 2021r.

Podstawa (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia j.w.)
                                                                                       - 3.155,40 zł
składka na ubezpieczenia społeczne:
emerytalne (19,52 %) - 615,93 zł
rentowe (8,00 %) - 252,43 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 77,31 zł
wypadkowe ( 1,67 %) - 52,70 zł    (50% z 3,34%)  

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 998,37 zł                  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r
Podstawa:  4.242,38 zł   (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2020r. ):
9,00 % -  381,81 zł  (7,75% - 328,78zł )
 
składka na fundusz pracy:  2,45 % - 77,31 zł )
 
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI / MIESIĄC   - 1.457,49 zł         

Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad preferencyjnych na 2021 r.

Podstawa (30% najniższego wynagrodzenia) - 840,00 zł

składka na ubezpieczenie:
emerytalne (19,52 %) - 163,97 zł
rentowe (8,00 %) - 67,20 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 20,58 zł
wypadkowe (50% z 3,34%) 1,67%   - 14,03 zł      

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 265,78 zł          
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r
9,00 % -  381,81 zł   (7,75% - 328,78zł )
                     
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI
(na zasadach preferencyjnych)
 na 2021r - 647,59 zł
 
 
Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
 

Powered by Drupal - Design by artinet